top of page

Vår Vision

Ungdomsfrontens vision är att tjäna det bredare samhällsintresset genom att agera i och uppnå mål inom viktiga områden som civilsamhälle, demokratisk ordning och institutioner, medborgerliga värderingar, mänskliga rättigheter, media och icke-formell utbildning. Vi engagerar oss särskilt i att stödja integrationen av nykomlingar i det svenska samhället.

Vi strävar efter att stimulera och upprätthålla den personliga, professionella och sociala utvecklingen för ungdomar i våra lokalsamhällen. Vårt mål är att främja deras aktiva och ansvarsfulla deltagande inom utbildning, sociala, kulturella, politiska och ekonomiska livet, och därigenom bidra till att skapa en inkluderande och hållbar framtid för alla.

Våra Huvudmål och Arbetsområden

För att uppnå vårt uppdrag och vår vision fokuserar Ungdomsfronten på följande huvudmål och arbetsområden:

 • Utveckling av Civilsamhälle och Demokrati: Främja och stärka det civila samhället samt demokratiska institutioner.

 • Mänskliga Rättigheter och Medborgarvärden: Verka för skyddet och främjandet av mänskliga rättigheter, medborgerliga värden och rättigheter för utsatta grupper i samhället.

 • Interetniska och Interreligiösa Relationer: Stärka relationerna mellan olika etniska och religiösa grupper, och bidra till jämlikhet och solidaritet.

 • Icke-formell Utbildning: Främja icke-formell utbildning, särskilt bland ungdomar, för att stärka deras kompetens och kunskap.

 • Social Inkludering: Stödja marginaliserade människor och bidra till deras sociala inkludering i samhället.

 • Ungdomars Deltagande: Bekräfta ungdomars roll i samhället och stimulera deras deltagande i beslutsfattande processer.

 • Offentlig Politik: Erbjuda stöd till både lokala och statliga institutioner i utformningen av ansvarsfull offentlig politik.

 • Internationella Relationer: Uppmuntra och främja kunskap och utveckling inom inhemska, regionala, europeiska och internationella relationer och samarbete.

 • Kreativitet och Entreprenörskap: Främja kreativitet, innovation, hållbar utveckling och entreprenörskap bland ungdomar.

 • Frivilligt Arbete och Medborgardeltagande: Främja filantropi, frivilligt arbete och aktivt medborgardeltagande inom det sociala, politiska och ekonomiska livet.

 • Kapacitetsuppbyggnad: Stärka kapaciteten inom det civila samhället både på lokal och internationell nivå.

 • Samarbete: Upprätta och utveckla samarbete med lokala och internationella icke-statliga organisationer, stiftelser, lokala regeringar, statliga institutioner och andra organisationer som delar Ungdomsfrontens mål och värderingar.

Vårt Arbetsprogram och Aktiviteter

För att uppfylla våra mål och uppgifter har Ungdomsfronten etablerat ett målinriktat arbetsprogram. Vi driver vårt arbete genom en rad olika aktiviteter, inklusive:

 • Programaktiviteter: Organisering av specifika program som fokuserar på att främja våra kärnvärden och mål.

 • Gemensamma Projekt och Samarbeten: Genomförande av projekt i samarbete med lokala och internationella icke-statliga organisationer, stiftelser, myndigheter, och andra relevanta aktörer.

 • Evenemang och Utbildningar: Arrangemang av konferenser, seminarier, utbildningar, utbyten, diskussioner, offentliga debatter, kreativa workshops, studiecirklar och andra former av utbildningsaktiviteter.

 • Publicering: Utgivning av manualer, marknadsföringsmaterial och publikationer som stödjer vårt arbete och delar kunskap.

 • Frivilliga Åtgärder: Organisation av frivilliga insatser för att höja medvetenheten kring frågor av socialt och allmänt intresse.

 • Medborgardeltagande: Aktiviteter som uppmuntrar till aktivt deltagande av medborgare i beslutsfattande och samhällsfrågor.

Genom dessa aktiviteter strävar vi efter att aktivt bidra till samhällets utveckling och främja våra kärnvärden och mål.

Välkommen till Ungdomsfronten!

Vi är en ideell och icke-statlig organisation som brinner för att stödja och främja ungdomsinitiativ genom innovativa projekt. Baserade i både Södertälje och Tranemo kommun, har Ungdomsfronten skapats av en grupp engagerade ungdomar med visionen att göra verklig skillnad i samhället.

Vårt huvudmål är att öppna ungdomarnas ögon för deras potential och visa att tillsammans kan vi förändra och bygga ett bättre Europa. Genom vår nationella verksamhet, som är baserad på icke-formell utbildning, arrangerar vi workshops och aktiviteter som syftar till att engagera och stärka ungdomar i våra lokalsamhällen.

Vi har en omfattande internationell erfarenhet och sedan 2013 har vi organiserat deltagande för svenska ungdomar i en mängd olika evenemang runt om i världen. Genom Erasmus+ programmet har vi också arrangerat flera internationella utbyten och kurser, och välkomnat över 400 ungdomar från Europa till Sverige.

Vår passion ligger i internationellt samarbete och vi ser fram emot att stärka våra band både inom Europa och globalt. Vår personal utgörs av experter inom ungdomsområdet med omfattande erfarenhet av både lokalt och internationellt arbete.

Vi prioriterar människors utveckling, med särskild uppmärksamhet på att stödja och främja ungdomar från minoritetsgrupper genom engagemang i aktivt medborgarskap.

Vi är glada att du har hittat till oss och ser fram emot att tillsammans skapa positiv förändring och bygga en bättre framtid för alla ungdomar!

bottom of page