top of page

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet löper från 2021-2027 .[1] Erasmus+ är tänkt att fungera som ett verktyg för att stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social rättvisa och inkludering och på så vis bidra till EU:s utbildningsstrategi Utbildning 2020.[2]

I Sverige är det Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som ansvarar for ungdoms delen i programmet,.[4] UHR, Universitets- och högskolerådet som samordnar utbildningsdelen i programmet.[3]

Idrottsdelen samordnas av Riksidrottsförbundet.[5]

ERASMUS är en förkortning för eng. European Region Action Scheme for the Mobility of University Students.bottom of page