top of page

Våra aktiviteter

 Erasmus+ ungdomsutbyten! 

Ungdomsutbyte tillåter grupper av ungdomar från olika länder att träffas, leva tillsammans och arbeta med ett gemensamt tema under en kortare period

Ungdomsutbyten sker utanför skolmiljön.

På ungdomsutbyte kan du räkna med att delta i aktiviteter som workshops, övningar, debatter, rollspel, utomhusaktiviteter och mer.

Deltagarnas lärandeupplevelser erkänns genom ett Youthpass.

Erasmus+ träningskurser

Träningskurser som vi anordnar stöder den professionella utvecklingen av ungdomsarbetare genom genomförande av aktiviteter som transnationella / internationella seminarier, kurser, kontakttillverkningar, studiebesök mm eller jobbskuggning / observationsperioder utomlands i en organisation som är verksam inom ungdomsområdet .

Alla dessa aktiviteter ordnas av de organisationer som deltar i projektet. Ungdomsarbetarnas deltagande i sådan verksamhet bidrar till kapacitetsuppbyggnad av deras organisation och bör ha en tydlig inverkan på ungdomsarbetarnas dagliga arbete med ungdomar.

Lärandemålen bör vidareförmedlas på ungdomsområdet.

Studycircles! 

Are you new in Sweden? Do you want to learn Swedish and make new friends? If the answer is Yes, So you came to right place.

Ungdomsfronten in cooperation with Folkuniversitetet organise study circles for you who want to learn Swedish in a different way using non formal education. 


Lets play football!  

Are you Between 9 - 13 years old and you like to play football. Join our football team. We train every other friday . Start April 2020 

Larp to Lead

Projekt Larp to Lead, som implementeras av oss i Palestina i samarbete med vår palestinska partner Baitbyout genom Creative Force programmet- Swedish Institute

Creative Force ger stöd till projekt som använder kultur eller media som metod för positiv förändring. Genom att använda LARP som ett alternativt utbildningsverktyg kommer vi att utforma och implementera en barn- larpkampanj i Palestina, där barnen kommer att spela fyra avsnitt av LARP som berättar en kontinuerlig historia i samma fiktiva värld. Allt under ledning och övervakning av ungdomsledare.

Projektet implementerades i Palestina i samarbete med Bet Byout-organisationen som har lång erfarenhet av LARP och icke-formell utbildning.

Representatörer från ungdomsfronten besökte Palestina för att hjälpa vår Palestinska partner med att implementera aktiviteterna, men även för att planera ett större projekt som innefattar ett bygge av en teaterskola för barn och ungdomar.

Stort tack till alla inblandade, särskilt det svenska institutet som gav oss sitt förtroende men även till vår duktiga personals och partners engagemang Stratigska partnerskap projekt 

Short Stories - Big Changes”

Projektet, ”Short Stories - Big Changes” är ett innovationsprojekt inom strategiskt partnerskap, projektet vill bidra till en ökad integration av nyanlända ungdomar genom att ta fram en metodik där ungdomsledare använder storytelling för att stärka ungdomarnas självkänsla. Som ett andra steg vill de ta fram kortfilmer med ungdomar som lyckats i respektive land. Dessa ska då användas som förebild för andra ungdomar och för ungdomsledare. Projektet består av partners från Sverige, Italien, Bulgarien och Tyskland.

bottom of page