top of page

Om oss?

Ungdomsfronten är en ideell ungdomsorganisation som

registrerades 2013 i Södertälje. Den huvudsakliga målsättningen för

Ungdomsfronten är att skapa nya kontakter och gemenskap mellan ungdomar genom projekt, utbildningar, workshops, läger, utbyten och

events på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Här utöver har Ungdomsfronten som mål att stärka kvaliteten i

ungdomsarbete och genom en mångfald av projekt och aktiviteter

ska organisationen bidra till att minska utanförskap och öka

människors (främst ungas) delaktighet i samhället.

bottom of page